Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Thứ Liệu Và Vật Tư Vũng Tàu 

Địa chỉ:  137-Nguyễn Lương Bằng, Tân Thành, Bà Riạ -Vũng Tàu

Tel: (+84) 64 3 876 368 | Fax: (+84) 64 3 876 367

Email: Giám Đốc Kinh Doanh: [email protected]

            Kinh Doanh: [email protected]

             Thông Tin Chung: [email protected]

Website: http://vungtaumjs.com